The oversea branches of CDC are located on Hamburg, Detroit, London and Moscow, it also has approx. 30 domestic branches including: Shanghai, Wuhu, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Changshu, Beijing, Dalian, Yantai, Changchun, Erdos, Kaifeng, Chengdu, Chongqing, Guiyang etc.

1471594508875051.jpg

Attention WeChat